Företaget

Välkommen till Brorssons Åkeri i Ramsele. Ett modernt företag med gamla anor.

Vår affärsidé är att utföra säkra och miljövänliga logistiklösningar till våra kunder med högst möjliga kvalité och leveransprecision.

Företagets två huvudverksamheter är timmertransport och vägunderhåll med snöröjning, sandning och isrivning vintertid samt grusning dammbindning och vattning sommartid.

Brorssons Åkeri har cirka 35 anställda och omsätter årligen cirka 55 miljoner kronor.

Fordonsflottan

För att kunna utföra våra många och omväxlande uppdrag har vi en fordonsflotta och utrustning anpassad utifrån vår verksamhet. Bland annat 14 timmerbilar, separatlastare, grusbilar, plogbilar och hjullastare samt flakväxlare och containrar.

För underhållet av många olika fordon har vi en egen verkstad med två heltidsanställda mekaniker och en modern ändamålsenlig tvätthall.

Vi är därför certifierade som Fair Transport-företag. Därigenom garanteras du att vi är ett åkeri som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tillsammans med dig som kund tar vi ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkeriverksamhet.

Ett företag med anor i Ramselebygden

Brorssons åkeri är ett företag med anor 75 år tillbaka i Ramselebygden när åkeriets startades 1946 av Bror Eriksson i Ramsele.

Flera av Bror Erikssons söner var verksamma i åkeriet och körde med egna lastbilar i företaget. Åkeriets verksamhet växte undan för undan. En viktig del i verksamheten var den så kallade anläggningstiden under 1950- och 60-talet med kraftverksepoken när vattenkraftverken byggdes i älven.

Åkeriets två huvuduppdrag var dels kopplat till kraftverksbyggena med lastbilstransporter, markarbeten med bandmaskiner och krossverksamhet, dels timmertransporter med Svanö AB och Graningeverken som huvuduppdragsgivare.

1965 ombildades åkeriet till ett aktiebolag under namnet Brorssons Åkeri AB. Samma år gick grundaren Bror Eriksson bort och flera av barnen i hans stora familj tog över det välrenommerade åkeriet efter att det ombildats till aktiebolag.

Några år senare skrev Brorssons Åkeri ett långsiktigt avtal med SCA att utföra timmertransporter för den store skogsägaren. Samarbetet med SCA pågår alltjämt fortfarande, 50 år efter att det första avtalet tecknades.

Timmertransporter är idag en av grundpelarna i åkeriets verksamhet med 14 timmerbilar i fordonsflottan, men andra viktig verksamhetsområden är vägunderhåll. Bland annat har Brorssons Åkeri ansvar för snöröjning med mera av länsvägarna i nordvästra delarna av Sollefteå kommun på uppdrag av PEAB och åkeriet ansvarar för vägunderhåll av vägarna i och runt vindkraftparkerna Ögonfägnaden, Björkhöjden och Björkvattnet.

Företaget ligger i framkant när det gäller utveckling och är ett så kallat Fair Transport-företag med fokus på sunda transporter som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Brorssons Åkeri ägs alltjämt av ättlingarna till grundaren Bror Eriksson och företagets VD, Sylve Nordin, är gift med ett barnbarn till grundaren Bror Eriksson.

Ring oss på

0623-104 50 • 070-331 25 48

Besöksadress

Industrivägen 4 880 40 Ramsele

E-post

 info@brorssonsakeri.se

©brorsson åkeri ab • 2020